Større lønkompensation til virksomhederne nu

nyhed
02 apr 2020
Faglig nyhed

Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet udvidet i en ny aftale, der forhøjer støtten til virksomheder i den eksisterende lønkompensationsordning.

Lønkompensationsloftet for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra henholdsvis 23.000 kr. og 26.000 kr. til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Den nye aftale finder anvendelse på ansøgninger, der er modtaget fra og med den 25. marts 2020. De virksomheder, der allerede måtte have fået udbetalt lønkompensation, får mulighed for at efterregulere det udbetalte beløb.

Baggrunden for forbedringen er at gøre ordningen endnu mere attraktiv at bruge for danske virksomheder og dermed reducere omfanget af opsigelser, der ellers ville være resultatet af det økonomiske pres, virksomhederne oplever som følge af COVID-19.

Du kan læse mere om lønkompensationsordningen, betingelserne for at blive omfattet af ordningen og selve ansøgningsprocessen i vores tidligere nyhedsbreve:

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation er nu vedtaget.

Nu kan du søge om lønkompensation – læs her, hvordan du gør.

Du kan også lytte med i vores podcast om lønkompensation:
COVID-19: Lønkompensation.