Thomas Albrechtsen

Partner
LL.M.
Thomas Albrechtsen

Thomas Albrechtsen har mangeårig erfaring inden for ejendomstransaktioner, M&A real estate og børsnoterede virksomheder.

Hans virke inkluderer cross border-sager, etablering af fondsstrukturer og transaktioner vedr. specielle aktivtyper som f.eks. hotel & leisure, shopping centre og senior/plejebolig-segmentet. Dertil kommer omfattende erfaring med finansiering, refinansiering og komplekse restruktureringer primært inden for ejendoms- og shippingsektorerne.

Thomas Albrechtsen rådgiver danske og internationale investorer, fund/asset managers, ejendomsselskaber og finansielle institutioner.

Kvalifikationer
Uddannelse
Advokatbeskkikelse
Master of Laws, University College London, Storbritannien
1991
Cand.jur., Københavns Universitet
1990
Medlemskaber

Advokatsamfundet

Møderet
Møderet for Landsretten
Efaring
Erfaring

2019: Thomas repræsenterede en dansk hotelinvestor i forbindelse med en indirekte erhvervelse af 2 danske Scandic-hoteller i henholdsvis Aarhus og Roskilde (købesum hemmelig). 

2019: Thomas repræsenterede Catella Asset Management i forbindelse med etablering af asset management set-up vedrørende Admiral Capital A/S (nu BoStad A/S).

2018: Thomas repræsenterede en dansk hotelinvestor i forbindelse med opkøb af en hotelportefølje bestående af seks hoteller til en samlet værdi af DKK 500 mio.


En meget kompleks transaktion, som omfattede mange indbyrdes forbundne dele, herunder: (i) rådgivning vedrørende buy-in via både den eksisterende gæld og equity, (ii) rådgivning om nye hotelmanagementaftaler med en international hoteloperatør baseret på istandsættelse og re-branding af hotellerne, (iii) rådgivning om finansieringsstruktur og låntagerrepræsentation i forbindelse med akkvisitionsfinansiering med tilhørende capexfacilitet, (iv) rådgivning vedrørende holdingstruktur og pengestrømme, (v) rådgivning om transition fra den tidligere til den nye operatør.

2018: Thomas repræsenterede Catella Asset Management i forbindelse med indgåelse af aftaler vedrørende opførelse af 500 studieboliger kendt som ”Kaktustårnene” i København tegnet af BIG (Bjarke Ingels Group).

2018: Thomas repræsenterede en dansk ejer af en hotelejendom i forbindelse med genforhandlingen af hoteldriftsaftale for et stort brandet hotel og rådgav samtidigt ejer vedrørende refinansiering af aktivet ydet af en centraleuropæisk bank. I transaktionen indgik en kompleks rekalibrering af visse nøgleelementer i hoteldriftsaftalen, herunder opsplitningen af forpligtelserne mellem ejer og operatør i forhold til investeringsplanen for ejendommen samt anlægsinvesteringer og FF&Es. Herudover forhandling af låne- og sikkerhedsdokumenter i forbindelse med refinansiering samt afvikling af den eksisterende finansiering tillige med tilpasning af lånedokumentationen i forhold til den meget komplekse struktur i hoteldriftsaftalen og det driftsmæssige set-up.

2013-2018: Thomas rådgav en kreds af danske og udenlandske långiverne i omstruktureringen af multinational shippingvirksomhed (original balancesum på over USD 1 mia.) i to faser i henholdsvis 2014 og 2018.

2012-2016: Thomas rådgav seniorlångiverne i omstruktureringen af TORM A/S i to faser i henholdsvis 2012 og 2016. Den første omstrukturering i 2012 blev i 2013 udnævnt til “Restructuring Deal of the Year” af Marine Money. Marine Money skrev bl.a.:

“De fleste nomineringer, sandsynligvis pga. omfanget og kompleksiteten, gik til omstruktureringen af den eksisterende sikrede og usikrede gæld i TORM A/S og dets datterselskaber. Omstruktureringen, der var den største långiver-drevne nogensinde inden for shipping, indebar en kompleks, finansiel og selskabsmæssig omstrukturering af hele TORM-koncernen samt en ny kapitaltilførsel til koncernen for at tilvejebringe den nødvendige driftslikviditet.”